Support
http://powertechmake.com
086-3156106 , 086-319-0197
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความคิดดีๆ เป็นที่มาแห่งความสุข

chidchuekulapha@hotmail.com | 02-04-2557 | เปิดดู 4269 | ความคิดเห็น 0

 ๑. "ลดความอยากลง  แล้วความสุขจะเพิ่มขึ้น"

       ความอยากคือไฟที่ไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อ  คือเส้นขอบฟ้าที่ไร้จุดจบ  คือทะเลที่ไม่เคยเติมเต็ม  ยิ่งวิ่งตาม ความอยาก ก็เท่ากับวิ่งไปหาความทุกข์

๒. ความทุกข์เกิดขึ้นจาก  ๓ สาเหตุ

    ๑) ทุกข์เพราะไม่มี

    ๒) ทุกข์เพราะไม่พอ

    ๓) ทุกข์เพราะไม่เท่า

    ทุกข์เพราะไม่มี  แก้ด้วยการขยัน ทำมาหากิน  ทุกข์เพราะไม่พอ  แก้ด้วยความสันโดษ  ทุกข์เพราะไม่เท่า แก้ด้วยการเลิกเปรียบเทียบตนกับคนอื่น

๓. เมื่อคุณลุกขึ้นยืน  จึงจะมีคนเห็น   เมื่อคุณออกเดินทาง  จึงจะเข้าใกล้เป้าหมาย  เมื่อคุณรู้จักพอ  จึงจะค้นพบความสงบสุข

๔. ความสุขของบางคนขึ้นอยู่กับเงิน  บางคนขึ้นอยู่กับคนรัก  บางคนขึ้นอยู่กับชื่อเสียง  แต่ความสุขของชาวพุทธแท้ขึ้นอยู่กับใจที่ตื่นรู้

๕. ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง  ที่สุดของการให้คือโดยไม่หวังผล  ที่สุดของทานคือธรรมทาน   ที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาๆ ที่มีความสุข

๖. "หายใจลึกๆ ฝึกยิ้มน้อยๆ"  ลมหายใจก่อเกิดชีวิต  ลมหายใจก่อเกิดความสุข ลมหายใจก่อเกิดความทุกข์  ลมหายใจคือมรรคาสู่นิพพาน  นรกสวรรค์อยู่ที่การหายใจ  หายใจให้เป็นก็เป็นสุข

๗. โลกเป็นอย่างไร  ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลก  หากมองโลกในแง่ร้าย  ชีวิตมีแต่วุ่นวายและทุกข์ระทม

ความคิดเห็น

วันที่: 19-06-2021

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0