Support
http://powertechmake.com
086-3156106 , 086-319-0197
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ปัญญาดีย่อมมีความสุข

chidchuekulapha@hotmail.com | 02-04-2557 | เปิดดู 4757 | ความคิดเห็น 0

 ๑. สำหรับคนมีปัญญา  วิกฤติอยู่ไหน  ปัญญาอยู่นั่น  ส่วนคนด้อยปัญญา  โอกาสอยู่ไหน  วิกฤติอยู่นั่น   จงเรียนรู้ที่จะ เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา   เปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์

๒. ฝรั่งเรียกปัญหาว่า "วิกฤติ"  ดังนั้นเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิง  "วิเคราะห์"  คนไทยเรียกปัญหาว่า  "เคราะห์"  ดังนั้นเราจึงแก้ปัญหาด้วยการ "สะเดาะเคราะห์"  การวิเคราะห์ทำให้เกิดปัญญา  และนำมาซึ่งการแก้ไข  การสะเดาะเคราะห์ทำให้เกิดความงมงาย  และกลายเป็นการเพิ่มพูนปัญหา

๓. คนปัญญาน้อย  ชอบตัดสินคนอื่น   คนปัญญาดี  ชอบให้โอกาสคนอื่น   คนเจ้าปัญญา  ชอบเอาเปรียบคนอื่น   คนทรามปัญญา  ชอบโทษคนอื่น  คนไร้ปัญญา  ชอบริษยาคนอื่น

๔. พระรูปหนึ่งกำลังเครียด  จึงทำหน้ายุ่ง  ท่านพุทธทาสผ่านมาเห็นเข้า  จึงถามว่าเครียดเรื่องอะไร   พระรูปนั้นตอบว่า  เครียดเพราะใช้หัวคิด  ท่านพุทธทาสจึงเสนอว่า  ถ้า ใช้ปัญญาคิดจะไม่เครียด

๕. ปากคนคมกว่าปากกา  ใจคนกว้างกว่ามหาสมุทร  ปัญญาของคนมีอนุภาพยิ่งกว่าศัสตราวุธทุกชนิดในโลกนี้  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดใดๆ ก็ไม่วิเศษยิ่งไปกว่าปัญญา

๖. ปัญญาที่แท้   เกิดขึ้นมาพร้อมกับความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์  ส่วนปัญญาจอมปลอม  เกิดขึ้นมาเพื่อแสวงหาวิธีเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์

๗. ปัญญาขั้นต่ำ  ทำให้คนรู้จักยกตนให้พ้นจากความขัดสน  ปัญญาขั้นกลาง  ทำให้คนรู้จักยกตนให้พ้นจากความดูหมิ่น  ปัญญาขั้นสูง  ทำให้คนรู้จักยกตนให้พ้นจากความทุกข์

ความคิดเห็น

วันที่: 25-09-2021

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0