Support
http://powertechmake.com
086-3156106 , 086-319-0197
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
guest
สาคร
- Guest -

Post : 11/10/2017 15:33     Forum: สอบถาม  >  พับรางระบายน้ำ

 ปีกกว้าง ข้างละ  1" ลึก 1 " กว้าง 2" ยาว 3.50 เมตร

 

guest

Post : 20/05/2014 13:23     Forum: บทความ  >  วิธีการบริหารเวลา

 วิธีการบริหารเวลา

การทำงานให้เสร็จทันกำหนดเวลา ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากหลายคนอาจกำลังมีปัญหาใน เรื่องนี้อยู่ กรมสุขภาพจิตจึงขอนำเสนอวิธีการบริหารเวลาเพื่อทำงานให้เสร็จทันกำหนด ดังนี้

1.จัดลำดับความสำคัญของงาน เลือกทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อนโดยเฉพาะงานที่ยากให้รีบทำตอนเช้าที่ร่างกายยังสดชื่นและสมองยังแจ่มใสอยู่จะได้ทำงานนั้นให้เสร็จได้อย่างไม่ลำบากนัก

2.ทำงานไปทีละชิ้น ทีละเรื่อง งานจะได้เสร็จไปทีละอย่าง อย่างทำงานนั้นนิด งานนี้หน่อย ทำแล้วค้างๆ คาๆ ไว้ คุณจะไม่ได้งานเป็นชิ้นเป็นอันเลย

3.รีบลงมือทำงานทันที ไม่ต้องรอฤกษ์ยาม ไม่มัวคุยกับเพื่อน คุยโทรศัพท์ กินขนม หรือเดินไปเดินมา แต่ให้เดินหน้าลุยงานอย่างเดียว อาจพักบ้างสัก 5 นาที หรือ 10 นาที ในระหว่างการทำงานช่วงเช้า และช่วงบ่าย เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ หรือดื่มน้ำผลไม้ ดื่มน้ำชากาแฟ ให้ร่างกายสดชื่น จะได้พร้อมที่จะกลับมาทำงานต่อ

4.ถ้าคุณเป็นหัวหน้า ต้องอย่าหวงงาน ให้แบ่งให้ลูกน้องทำ โดยสอนงานพวกเขา และวพวกเขาจะช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณได้มาก คุณจะได้เอาเวลามาทำงานที่สำคัญๆ เท่านั้น

5.หาเครื่องอำนวยความสะดวก หรือเครื่องทุ่นแรงต่างๆ มาให้ในสถานที่ทำงาน จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้  และการจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม มีความเป็นระเบียบ มีการจัดเอกสาร ทีดี ก็จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ให้คุณลองสังเกตผู้ร่วมงานที่เขาบริหารเวลาได้ดี ทำงานเสร็จตามกำหนด และผลงานดีมีประสิทธิภาพ แล้วลองทำตามเขาดูบ้าง อาจช่วยให้คุณบริหารเวลาดีขึ้นได้

guest

Post : 07/04/2014 15:27     Forum: บทความ  >  ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข

 ๑. โลกนี้มีมิตรอยู่ ๓ ประเภท

      ๑) ปาปมิตร  เพื่อนชั่ว  จงอย่าคบ

      ๒) กัลยาณมิตร  เพื่อนดี จงคบ

      ๓) พันธมิตร เพื่อนที่ผูกพันกันด้วยผลประโยชน์ จงระวัง

๒. ต่อความร้ายด้วยความดี

    ต่อความตระหนี่ด้วยการให้     ต่อความโกรธด้วยความเมตตา    ต่อความเท็จด้วยความสัตย์   ต่อผู้มีคุณด้วยความกตัญญู

๓. ดีต่อ เขา เท่ากับดีต่อ ตัวเอง   ร้ายต่อ เขา เท่ากับร้ายต่อ ตัวเอง  ยิ้มให้ เขา เท่ากับยิ้มให้ตัวเอง  เราแสดงออกต่อ เขา อย่างไร  เขาก็สะท้อนมาอย่างนั้น

๔. ลดความรู้สึกลง  เพิ่มความรู้ให้มากขึ้น  ลดความเป็นฝักฝ่ายลง  เพิ่มความสามัคคีให้มากขึ้น   ลดความรุนแรงลง  เพิ่มสันติวิธีให้มากขึ้น  คนที่เห็นต่างจากเรา  ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดี

๕. บุคลิกภาพของเราคือสิ่งที่กำหนดคนที่เข้ามาหาเรา  ผู้ยิ้มย่อมได้รับการยิ้มตอบ  เราเป็นอย่างไร  เขาก็เป็นอย่างนั้น

๖. "อย่าทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าคุณเจ็บ"  เพราะมนุษย์จดจำคนที่ทำให้เกลียด  ยาวนานกว่าจดจำคนที่ทำให้รัก หนึ่งคำพูดที่ดี  มีค่ายิ่งกว่าทองพันชั่ง  หนึ่งอ้อมกอดที่เปี่ยมไมตรีจิต  ติดตราตรึงใจไปถึงสามฤดูหนาว

๗. มีศัตรูหนึ่งคนนับกว่ามากเกินพอ  มีเพื่อน  ๕๐๐  คนยังน้อยเกินไป  วิธีทำลาย ศัตรู ที่ดีที่สุดคือ  จงเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตร

guest

Post : 03/04/2014 14:22     Forum: บทความ  >  ชีวิตของคนดีคือชีวิตที่มีความสุข

 ๑. ความดีเป็นของมีค่า  ให้เธอรักษาเอาไว้  ศัตรูเก่งกล้าจะปราชัย  ก็เพราะในความดีที่เธอทำ

๒. คนดี คือคนที่เรายึดเป็นตัวอย่าง  ทำให้เรารู้ว่าจะเป็นคนดีเช่นนั้นได้อย่างไร  คนเลวคือครู ผู้ทำให้เรารู้ว่า  เราจะไม่มีชะตากรรมเลวร้ายเช่นเดียวกับเขาได้อย่างไร

๓. คนดีคือคนที่ทำความดีโดยไม่เคยทวงถามถึงการตอบแทน  เป็นผู้ให้โดยไม่ขอให้คนอื่นจดจำรำลึกถึง  และเมื่อทำงานใหญ่สำเร็จแล้ว ก็ยินดีที่จะถอยออกมาอยู่ข้างหลังอย่างสงบ

๔. อยากมีลูกดี  จงเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกดู  อยากมีโชคดี  จงเป็นคนดีให้เทพเจ้าดู  อยากมีอนาคตดี  จงเป็นปัจจุบันขณะที่ดีให้ชาวโลกดู

๕. มีเงินเขานับเป็นน้อง  มีทองเขานับเป็นพี่  มีความดี เขานับเป็น ปูชนียบุคคล

๖. ชาติกำเนิดไม่สามารถทำให้ใครเป็นคนเลวได้  เทวดาก็ไม่สามารถทำให้ใครเป็นคนเลวได้  ดวงชะตาก็ไม่สามารถทำให้ใครเป็นคนเลวได้  ปากคนก็ไม่สามารถทำให้ใครเป็นคนเลวได้  แต่คนจะเป็นอย่างไร  ย่อมขึ้นอยู่กับกรรม คือการกระทำ ของตัวเขาเองเป็นสำคัญ

๗. ดอกไม้หอมบางดอก  แต่มนุษย์นั้นหอมได้ทุกคน  หากเขาเป็นคนดี  กลิ่นดอกไม้แม้หอมขนาดไหน  ก็หอมได้แต่ตามลมเท่านั้น ส่วนกลิ่นความดีของคนดีนั้น  หอมหวนทวนลม  ฟุ้งกระจายไปในทิศทั้งสี่ ดอกไม้ผลิบานแล้วไม่นานก็ร่วงโรย  แต่ความดีของคนดีนั้น สถิตเป็นนิรันดร์เหนือกาลเวลา

guest

Post : 02/04/2014 13:48     Forum: บทความ  >  ปัญญาดีย่อมมีความสุข

 ๑. สำหรับคนมีปัญญา  วิกฤติอยู่ไหน  ปัญญาอยู่นั่น  ส่วนคนด้อยปัญญา  โอกาสอยู่ไหน  วิกฤติอยู่นั่น   จงเรียนรู้ที่จะ เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา   เปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์

๒. ฝรั่งเรียกปัญหาว่า "วิกฤติ"  ดังนั้นเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิง  "วิเคราะห์"  คนไทยเรียกปัญหาว่า  "เคราะห์"  ดังนั้นเราจึงแก้ปัญหาด้วยการ "สะเดาะเคราะห์"  การวิเคราะห์ทำให้เกิดปัญญา  และนำมาซึ่งการแก้ไข  การสะเดาะเคราะห์ทำให้เกิดความงมงาย  และกลายเป็นการเพิ่มพูนปัญหา

๓. คนปัญญาน้อย  ชอบตัดสินคนอื่น   คนปัญญาดี  ชอบให้โอกาสคนอื่น   คนเจ้าปัญญา  ชอบเอาเปรียบคนอื่น   คนทรามปัญญา  ชอบโทษคนอื่น  คนไร้ปัญญา  ชอบริษยาคนอื่น

๔. พระรูปหนึ่งกำลังเครียด  จึงทำหน้ายุ่ง  ท่านพุทธทาสผ่านมาเห็นเข้า  จึงถามว่าเครียดเรื่องอะไร   พระรูปนั้นตอบว่า  เครียดเพราะใช้หัวคิด  ท่านพุทธทาสจึงเสนอว่า  ถ้า ใช้ปัญญาคิดจะไม่เครียด

๕. ปากคนคมกว่าปากกา  ใจคนกว้างกว่ามหาสมุทร  ปัญญาของคนมีอนุภาพยิ่งกว่าศัสตราวุธทุกชนิดในโลกนี้  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดใดๆ ก็ไม่วิเศษยิ่งไปกว่าปัญญา

๖. ปัญญาที่แท้   เกิดขึ้นมาพร้อมกับความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์  ส่วนปัญญาจอมปลอม  เกิดขึ้นมาเพื่อแสวงหาวิธีเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์

๗. ปัญญาขั้นต่ำ  ทำให้คนรู้จักยกตนให้พ้นจากความขัดสน  ปัญญาขั้นกลาง  ทำให้คนรู้จักยกตนให้พ้นจากความดูหมิ่น  ปัญญาขั้นสูง  ทำให้คนรู้จักยกตนให้พ้นจากความทุกข์

guest

Post : 02/04/2014 13:29     Forum: บทความ  >  ความคิดดีๆ เป็นที่มาแห่งความสุข

 ๑. "ลดความอยากลง  แล้วความสุขจะเพิ่มขึ้น"

       ความอยากคือไฟที่ไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อ  คือเส้นขอบฟ้าที่ไร้จุดจบ  คือทะเลที่ไม่เคยเติมเต็ม  ยิ่งวิ่งตาม ความอยาก ก็เท่ากับวิ่งไปหาความทุกข์

๒. ความทุกข์เกิดขึ้นจาก  ๓ สาเหตุ

    ๑) ทุกข์เพราะไม่มี

    ๒) ทุกข์เพราะไม่พอ

    ๓) ทุกข์เพราะไม่เท่า

    ทุกข์เพราะไม่มี  แก้ด้วยการขยัน ทำมาหากิน  ทุกข์เพราะไม่พอ  แก้ด้วยความสันโดษ  ทุกข์เพราะไม่เท่า แก้ด้วยการเลิกเปรียบเทียบตนกับคนอื่น

๓. เมื่อคุณลุกขึ้นยืน  จึงจะมีคนเห็น   เมื่อคุณออกเดินทาง  จึงจะเข้าใกล้เป้าหมาย  เมื่อคุณรู้จักพอ  จึงจะค้นพบความสงบสุข

๔. ความสุขของบางคนขึ้นอยู่กับเงิน  บางคนขึ้นอยู่กับคนรัก  บางคนขึ้นอยู่กับชื่อเสียง  แต่ความสุขของชาวพุทธแท้ขึ้นอยู่กับใจที่ตื่นรู้

๕. ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง  ที่สุดของการให้คือโดยไม่หวังผล  ที่สุดของทานคือธรรมทาน   ที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาๆ ที่มีความสุข

๖. "หายใจลึกๆ ฝึกยิ้มน้อยๆ"  ลมหายใจก่อเกิดชีวิต  ลมหายใจก่อเกิดความสุข ลมหายใจก่อเกิดความทุกข์  ลมหายใจคือมรรคาสู่นิพพาน  นรกสวรรค์อยู่ที่การหายใจ  หายใจให้เป็นก็เป็นสุข

๗. โลกเป็นอย่างไร  ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลก  หากมองโลกในแง่ร้าย  ชีวิตมีแต่วุ่นวายและทุกข์ระทม

guest

Post : 31/03/2014 15:57     Forum: บทความ  >  ขยันแล้วรวย

 ตัน  ภาสกรนที   ประธานกรรมการบริหาร   ประธานบริษัทไม่ตัน  จำกัด

คุณตันไม่ใช่ซีอีโอหน้าใหม่สำหรับวงการธุรกิจไทย  เพราะถ้าคุณรู้จัก "อิชิตัน" คุณก็ต้องรู้จักคุณตันผู้ชายอารมณ์ดีที่เติบโตมาด้วย  ต้นทุนชีวิตที่น้อยกว่าศูนย์  หรือจะเรียกว่า    ติดลบ ก็ว่าได้  เส้นทางชีวิตที่ผ่านมาของคุณตันเริ่มต้นด้วยความเด็ดเดี่ยว เพราะเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะทำธุรกิจ  เขาก็จะต้องทำให้ได้  ต่อให้ล้มสักกี่ครั้ง  แพ้สักกี่หน  หรือต้องเป็นหนี้สินกว่า  100  ล้านบาทก็ตาม  เพราะสำหรับคุณตันแล้ว  "ความสำเร็จเป็นแค่ส่วนหนึ่ง  แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตกลับอยู่ที่ประสบการณ์ความล้มเหลว   และไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้ง  มันก็ไม่สำคัญถ้าคุณลุกขึ้นมาได้"  คุณตันเป็นตัวอย่างที่ดีของความมุมานะ  ขยัน  และอดทน   เขากล้าทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงและไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำได้  ด้วยหลักการที่ว่า  ถ้าศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้  อย่ากลัวที่จะเรียนรู้  เพราะโลกนี้ไม่มี  อะไรยากเกินกว่าที่สมองเราจะเรียนรู้ได้  ที่สำคัญ  ขอให้เชื่อในความพยายาม  ไม่ใช่โชคชะตา

guest

Post : 31/03/2014 15:28     Forum: บทความ  >  ล้มแล้วลุกได้ด้วยคิดบวก

 ดร.บุญเกียรติ  โชควัฒนา  กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  (มหาชน)

ซีอีโอแห่งบริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทย  กล่าวว่า  การคิดบวก  คิดดีเกี่ยวกับตนเอง  เป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่ตนเองให้สามารถยืนหยัดที่จำทำงานให้ดีและมีสุข และเนื่องจากการทำงานนั้นเกี่ยวข้องกับคนอื่น  การที่เราคิดบวกก็จะมีผลดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย   แต่คนที่เคยล้มเหลวหลายๆ ครั้งมาก่อน  คุณบุญเกียรติ  กล่าวว่า  สามารถกลับมาคิดบวกได้  โดยมีข้อแนะนำดังนี้

1.ต้องไม่นึกถึงเหตุการณ์หรืออารมณ์แห่งความล้มเหลวนั้นอีกเลย  หรือหากจะคิดก็ต้องคิดหาสาเหตุของความล้มเหลวนั้น  และต้องได้คำตอบว่า  ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จในภายหน้า

2.ต้องไม่โทษตนเองสำหรับความล้มเหลวนั้น และไม่โบ้ยไปให้ผู้อื่น

3.ไม่เล่าเรื่องล้มเหลวให้ใครฟังอย่างเด็ดขาด

4.ต้องไม่กลัวว่าถ้าสำเร็จแล้วจะมีคนมาพึ่งบารมี

5.ต้องเชื่อว่ามีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา

"ในโลกแห่งความท้าทาย  ล้มแล้วลุกได้ด้วยคิดบวก"

guest

Post : 31/03/2014 15:00     Forum: บทความ  >  มหัศจรรย์น้ำมันมะกอก

 โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือก  เป็นโรคที่แม้แต่คนผอม หรือคนที่คุมการรับประทานอาหารไขมันอย่างเข็มงวดก็ยังมีโอกาสเป็นได้  แล้วเราจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไร  รับประทานอาหารแบบใด  จึงจะห่างไกลจากโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด

"การจะรับประทานอาหารให้มีสุขภาพดี  ไม่ใช่ว่าเราต้องไม่รับประทานไขมันเลย  เพราะถ้าไม่ทานไขมันร่างกายจะรู้สึกอิ่มช้ากว่าปกติ  ผลก็คือทำให้เราต้องทานมากกว่าคนที่รับประทานไขมันตามปกติ  และสัดส่วนอาหารที่เรามักจะทานเพิ่มเติมเข้าไปก็คือแป้งหรือน้ำตาลนั่นเอง ซึ่งพอมีเหลือใช้ร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันชนิด  Triglyceride  สะสมเป็นภาวะอ้วนลงพุงอยู่ดี  อีกทั้งไขมันยังจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินต่างๆ ด้วย ถ้าไม่มีไขมันร่างกายก็มีโอกาสขาดวิตามืนได้เช่นกัน  ดังนั้นไขมันจึงมีความจำเป็นต่อร่างกาย เพียงแต่เราต้องรู้จักเลือกชนิดไขมันที่จะรับประทานเท่านั้นเอง    ไขมัน มีทั้งชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว  ซึ่งไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Mono-Unsaturated  Fatty  Acids)  ซึ่งจะมีอยู่ใน  "น้ำมันมะกอก"  ไขมันชนิดนี้จะช่วยให้เกิดการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลชนิด  HDL (High  Density  Lipoproteins)  หรือคอเลสเตอรอลตัวดี  ซึ่งทำหน้าที่กำจัดคราบไขมันบริเวณผนังหลอดเลิอดอันเกิดจากคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ  LDL  (Low  Density  Lipoproteins)  ทำให้ผนังหลอดเลือดของเราสะอาดขึ้น  โดยปกติแล้วการเพิ่ม   HDL  ทำได้ยากกว่าการลด  LDL  มาก โดยร่างกายจะสร้าง  HDL  จากการออกกำลังกาย หรือรับประทานอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิด  HDL ขึ้น ประโยชน์ของ  HDL  ที่สูงสำคัญพอๆ กับระดับของ  LDL  ที่ต่ำ  ถึงขนาดนับเป็นปัจจัยที่จะทำให้ปลอดจากโรคหัวใจ (Negative  Risk  Factor) องค์กรสุขภาพทั่วโลกจึงแนะนำให้รับประทาน  "น้ำมันมะกอก"  เพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง"

guest

Post : 27/03/2014 08:44     Forum: บทความ  >  สไตล์ในการแต่งตัวบอกนิสัย

สไตล์ในการแต่งตัวบอกนิสัย
สไตล์หวาน
เป็นคนที่มีความโรแมนติคกับเรื่องของ
ความรัก ช่างคิดช่างฝัน ขี้อาย ช่างคิดช่างฝัน ชอบวาดวิมานในอากาศ คิดทำอะไรชอบเก็บไว้คนเดียว อารมณ์อ่อนไหว เปราะบางกับ สิ่งรอบข้าง เป็นคนที่ขี้กลัว ชอบวิตกกังวลจนเกินเหตุ
สไตล์เซ็กซี่
ป็นคนเฉลียวฉลาด มีไหวพริบทันคน เป็นคนที่ทำมากกว่าพูด แต่เวลาพูดก็สามารถทำให้คนบางคนถึงกับพูดไม่ออกไปเลย เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบทำตามความ คิดของตนเอง ไม่ชอบการทำตามผู้อื่น เปที่สำคัญเป็น คนที่เดาใจได้ยากมากคนหนึ่ง
สไตล์แฟชั่น
เป็นคนที่ไม่ชอบการคิดมาก ไม่ชอบความโดดเด่น เป็นคนเรียบง่ายอะไรก็ได้ ชอบชีวิตที่สนุกสนาน สบาย ๆ ไม่ชอบความลำบากมากนัก ไม่ชอบการต้องรับผิดชอบอะไรมาก มายนัก เป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ

สไตล์สวยเท่ห์
เป็นคนรักความเป็นอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบของใคร มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ชอบการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา ชอบแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น ชอบความคิดใหม่ ๆ ไม่ชอบการโกหกหลอกลวง เป็นคนพูดจริงทำจริง และยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์
สไตล์ง่าย ๆ ปอน ๆ
เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใครเห็นใครรัก รักความสงบ ชอบการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ชอบทำตัวตามสบายไม่ยุ่งยาก แต่มีความรับผิดชอบสูง
สไตล์สบาย ๆ แต่สะอาด
เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย แต่จะเป็นคนที่ชอบมองโลกในแง่ดีเกินไป เป็นคนช่างคิด นิสัยอ่อนโยน บอบบาง เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง มีความมั่นใจ ในตนเอง

สไตล์หรูหรา
เป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใส เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ชอบความตื่นเต้น ชอบการทำงานหลาย ๆ อย่างไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เป็นคนที่เบื่อง่าย แต่รักเพื่อนรักฝูง รักเด็ก รักความยุติธรรม และเป็นหยิ่งในความเป็นตัวของตัวเอง
สไตล์เริ่ดหรูสุดๆ
เป็นคนที่รักความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ร่าเริงแจ่มใส เป็นคนเปิดเผย ชอบความตื่นเต้นแปลกใหม่ในชีวิต เป็นคนที่โดดเด่นในความเป็นตัวของตัวเอง มีเสน่ห์สำหรับผู้อื่น

guest

Post : 29/08/2013 11:42     Forum: บทความ  >  รวยง่าย ที่ไม่ต้องทำงานเพื่มด้วย 6 วิธี

1.รวยด้วยรายได้เดิม

2.คิดว่าตอนนี้เรารวย

3.ย้ายไปอยู่ประเทศที่มีค่าเงินต่ำกว่าเรา หรือ ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด

4.ลดรายจ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ

5.เข้าวัดศึกษาธรรมะ

6.ทำทานช้วยคนยากจน

              กำลังคิดสิค่ะว่าจะรวยได้ยังไง และ ในเมื่อรายได้เท่าเดิมแล้วยิ่งยุคนี้ข้าวของก็แพงมากยิ้งขึ้น แต่ ถ้าหากเราลองปรับเปรียนตัวเอง อย่าฟุ่มเฟือย รู้จักแบ่งเงินเพื่อเก็บออม นอกจากเงินเราจะเพิ่มมากขึ้นแล้วยังฝึกให้เราเป็นคนรู้จักประหยัดได้อีกด้วย และ 6 วิธีนี้ ที่จะทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้น พอใช้ ไม่คัดสน และยังทำให้เรามีความสุขและความสบายใจ

guest

Post : 23/08/2013 09:56     Forum: บทความ  >  มัลเบอร์รี้ ( Mulberry ) ผลไม้สุดวิเศษ ประจำปี 2556

  มัลเบอร์รี้ ตอนนี้เป็นที่นิยมและเป็นที่หน้าสนใจทั่วโลก เพราะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมาย เป็นที่ต้องการของทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ แต่ก่อน มัลเบอร์รี้ เป็นผลไม้ที่ผู้คนไม่ค่อยนิยมรับประทานเท่าไรนัก เพราะบางรายอาจคิดว่า "กินได้จริงหรือ" มัลเบอร์รี้ก็คือลุกหม่อนของเรานี้เองที่เก็บใบไปให้หนอนใหมกิน ไม่ได้นำมาวิจัยหรือนำไปแปรรูปเป็นอาหาร หลังจากที่มีการวิจัยขึ้น องค์กรวิจัยสรรพคุณการต้านโรคและคุณค่าทางอาหารได้เปล๊่ยนซื่อจากหม่อน เป็น มัลเบอร์รี้ ก้ทำให้สปอตไลท์จับเลยทีเดียว
 สรรพคุณของมัลเบอร์รี้นั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระ ( Anti-oxidant ) ซึ่งเป็นสารสีม่วงแดง ช้วยป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ปกติจะพบในยาราคาแพงจากต่างประเทศเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีวิตามินบี6 เข็มข้น ช้วยบำรุงเลือด,ตับ,ไต,ลดการเกิดสิว ยับยั้งการเกิดลิ้มเลือด ป้องกันเส้นเลือดแตก สาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มีวิตามินซีสูง ช้วยป้องกันหวัดและช้วยในเรื่องการมองเห็น มัลเบอร์รี้ถูกดัดไปแปรรูปเป็น โยเกิร์ต,คั้นน้ำ,อบแห้งหรือของว่างอื่นๆ

 

 userfiles/profile-picture/0bfaa85c-4101-4a34-b481-4d88fec81224/logoMain_hddtechran4ucom copy.PNG

Post : 29/04/2013 11:03     Forum: บทความ  >  ทายนิสัยจากสไตล์ของเข็มขัด

แบบของเข็มขัดที่คนเราเลือกใช้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับกาละเทศะที่เหมาะสมแล้ว ยังมาจากเรื่องของรสนิยม หรือความชอบของผู้ใช้อีกด้วย แล้วรู้หรือเปล่าว่าแต่ละแบบของเข็มขัดที่คนเราใส่นั้น ทายนิสัยได้ดีเชียวหล่ะ

 

 

  • ชอบเข็มขัดหนังสีดำ,น้ำตาล เป็นคนที่ดูเรียบๆง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้เหงาและว่าตนเองโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลา ความต้องการความสนใจจากผู้อื่นมาก โดยเฉพาะความสนใจจากเพศตรงข้าม แต่ในอีกด้านหนึ่ง จะเป็นคนที่มีความสามารถ ทำงานได้ดี ดูกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา แต่ส่าก็เป็นไปเพื่อต้องการคำชม หรือกำลังใจจากคนอื่นอยู่ดี นอกจากนี้แล้ว จะมีลักษณะของคนที่ต้องการเพื่อนมาก แต่ว่าก็จะเลือกคบคนและให้ความสำคัญกับคนที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ
  • ชอบเข็มขัดหนังสีสดใส คนที่ชอบใช้เข็มขัดสีสดๆ ตัดกับเสื้อผ้าที่สวมใส่จะเป็นคนที่มีลักษณะของเด็กที่มีปัญหาหรือขาดความอบอุ่นทางบ้าน ที่ต้องการเรียนร้องความสนใจจากผู้คนรอบข้าง นอกจากนี้ยังเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมาก เวลารักก็รักแรง แต่เวลาโกรธหรือเกลียดใครก็จะพลอยรุนแรงตามไปด้วย จนมีบุคลิกของคนที่ก้าวร้าว ชอบทำลายข้าวของและทำร้ายตัวเองเมื่อโมโห
  • ชอบเข็มขัดแบบแฟชั่นแปลกใหม่ ข้อนี้สำหรับคนที่ไม่สนใจว่าเข็มขัดนั้นสวยหรือเหมาะกับเสื้อผ้าหรือเปล่า แต่ว่าเน้นความแปลกและไม่มีใครเหมือนแทน คนที่ชอบใช้เข็มขัดแบบนี้ ลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่ไม่พึงพอใจในสถานภาพที่ตนเป็นอยู่ ชอบความร่ำรวยโดยไม่สนใจว่าจะได้มาโดยวิธีการใด นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีนิสัยชอบเรื่องที่ตื่นเต้นเร้าใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ชอบชีวิตที่เรียบง่าย หรือจืิดจืดซ่ำซากจำเจและก็มักจะมีปัญหาครอบครัวอยู่เสมอ
  • ชอบเข็มขัดที่ดอกหมุดแพรวพราว ชอบเข็มขัดแบบนี้ จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตมากและแน่นอนรายละเอียดในชีวิตย่อมจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่สมบูรณ์หรูหรากว่าใครๆ เป็นคนที่มีลักษณะหน้าใหญ่ใจโต ชอบโอ้อวดความร่ำรวยหรือความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไป มีความสามารถในการแสดงออก และการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี
  • ชอบเข็มขัดเส้นโตกว่าขนาดมาตรฐานทั่วไปนั้นเป็นคนที่สนใจเรื่องเพศสัมพันธ์มาก จนเหมือนคนที่หมกหมุ่นและจะให้ความรักเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตมากจนเกินเป็นเหตุให้ทำงานอย่างอื่นไม่ได้เลย แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีลักษณะของคนที่เรียบร้อย ดูอ่อนหวาน เงียบขรึม ชอบเก็บควาามรู้สึกเอาไว้กับตนเอง เพื่อเรียกร้องให้คนใกล้ชิดหันมาสนใจอยู่ในที
  • คนที่ชอบใช้เข็มขัดที่มีลายดอกไม้ ลายการ์ตูน กุ๊กกิ๊กน่ารักพวกนี้ นิสัยโดยทั่วไปแล้วจะเป็นคนที่อ่อนโยน ใจดีและไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ง่ายจึงมักมีคมาปรึกษาปัญหาชีวิตด้วยเสมอ แต่ในอีกด้านหนึ่งจะเป็นคนที่เก็บตัว ไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกตนกับใครง่ายๆ จะต้องเป็นคนที่ไว้ใจเท่านั้นถึงจะพูดคุยเรื่องส่วนตัวด้วยเพราะมีบุคลิกของคนช่างหวาดระแวง ขี้กลัวอยู่ลึกๆ มักอดกลั้น เก็บความต้องการของตนเอาไว้ไม่กล้าแสดงออกมา

guest
k ชู
- Guest -

Post : 05/06/2012 15:04     Forum: สอบถาม  >  ต้องการส่งทำถังสแตนเลส

เนื่องจากจะส่งทำถังสแตนเลส จำนวน 2 ถัง จึงอยากทราบว่าทางบริษัทรับทำถังหรือเปล่าครับ ตามแบบที่แนบมาโดยขนาดและระยะตามนี้ครับ           ต้องการสั่งทำถังสแตนเลส ขนาดความสูงจากพื้นถึงตัวถังH 120 cm x R 75 Cm และความสูงจากตังถังถึงก้นถัง h 90 Cm.โดยวาล์วและหางปลา ใช้ขนาด 4 หุน 1/2 ตามภาพ  โดยให้แจกแจงราคานำเสนอ ต่อถัง และหากสั่งทำ 2 ถัง มีส่วนลดเท่าไร เป็นยอดเท่าไร  รวมถึงความหนาสแตนเลส ถังนี้จะนำไปใช้กับไขไก่ อย่างเดียว  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับ ตามเบอร์ด้านล่างครับ

guest
สมาชิก
- Guest -

Post : 11/11/2011 16:33     Forum: สอบถาม  >  ราคาสินค้า

ไม่เห็นมีราคาสินค้าเลยค่ะ รบกวนบอกราคาสินค้าหน่อยค่ะ

guest
mac
- Guest -

Post : 10/11/2011 16:05     Forum: สอบถาม  >  ค่าจัดส่งสินค้า

 ถ้าสั่งซื้อไปดูที่ร้านได้ไหมครับ แล้วร้านอยู่ตรงไหน

guest
ตุ่ม
- Guest -

Post : 17/10/2011 13:33     Forum: สอบถาม  >  สอบถามสินค้า

อยากสั่งทำโต๊ะกินข้าว ไปใส่ในร้านก๋วยเตี๋ยวราคา เท่าไหร่คะ

1